Leyla Bir Özge Candır

Leyla Bir Özge Candır (Yılmaz Uluhan)


Yılmaz UluhanSolist :Yılmaz Uluhan
Makâm : Segâh
Usûl : Düyek
Bestekâr : Sâdettin Kaynak
Güftekâr : Vecdi Bingöl
Leylâ bir özge cândır
Kara gözlü ceylândır
Doyulmaz hüsn-û ândır
Kanılmaz bir içim su
Leylâ Leylâ âh Leylâ
Dillerde söylenen o
Yollarda gözlenen o
Yürekten özlenen o
Her gönülde o arzu
Leylâ Leylâ âh Leylâ
Âşıklar levend olsa
Sevdalar kemend olsa
Birbirine bend olsa
Ele geçmez o ahû
Leylâ Leylâ âh Leylâ...

Yorumlar